Skip to content

Poster Show 1
Eco Friendly for Product Design

Paper ID: 181

Ambar Mulyono, Pandu Purwandaru, Anung B Studyanto and Nurhayatu Nufut Alimin

Paper ID: 188

Bedjo Riyanto, Nurhayatu Nufut Alimin, Setyawan Setyawan and Rahmanu Widayat

Paper ID: 190

Nurhayatu Nufut Alimin, Endri Sintiana Murni, Dwi Cahyani, Nurul Aini and Ambar Mulyono